93 135 68 88 / 623 26 45 26       despatx@ijadvocada.com

HomeServeis

Serveis

SERVEIS JURÍDICS

DRET CIVIL

DRET CIVIL

ASSESSORAMENT EN GENERAL

PROCEDIMENTS JUDICIALS I RECLAMACIONS EXTRAJUDICIALS: 

 • Indemnitzacions 
 • Judicis monitoris 
 • Judicis verbals
 • Judicis ordinaris
 • Judicis especials 
 • Judicis hipotecaris
 • Judicis  executius
 • Reclamació accidents de trànsit
 • Reclamació deutes
 • Reclamació contra entitats bancàries.

PERSONA I FAMÍLIA:

 • Matrimoni: separació i divorci.
 • Parella de fet: guarda i custòdia, règim de visites i pensió aliments fills. 
 • Divisió de la cosa comuna
 • Mesures provisionals 
 • Modificació mesures  (pensió aliments, guarda i custòdia, etc.) Sentència. 
 • Execució Sentència (per incompliment). 
 • Adopció
 • Filiació 
 • Oposició mesures protecció menors
 • Incapacitació judicial
 • Autorització judicial 

SUCCESSIONS I DONACIONS:

 • Herències 
 • Donacions
 • Testaments 
 • Reclamació llegítimes i llegats

IMMOBILIARI:

 • Contractes de compravenda 
 • Contractes d’arres
 • Contractes d’arrendament
 • Contractes d’opció de compra
 • Incompliments contractuals
 • Comunitats de propietaris
 • Desnonaments 
DRET ADMINISTRATIU

DRET ADMINISTRATIU

 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Sancions administratives / multes
 • Recursos 

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Acomiadaments
 • Reclamacions
 • Sancions disciplinàries
 • Assetjament i mobbing
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Incapacitat temporal 
 • Invalideses
 • Jubilacions
 • Viduïtat 
 • Orfandat
DRET PENAL

DRET PENAL

Assessorament i direcció lletrada en tota classe de diligències policials i procediments judicials.

TRÀMITS EN ORGANISMES PÚBLICS I PRIVATS

TRÀMITS EN ORGANISMES PÚBLICS I PRIVATS