93 135 68 88 / 623 26 45 26       despatx@ijadvocada.com

HomePolítica de privacitat

Política de privacitat

A IVET JUNYENT ARNAUS, estem especialment conscienciats per la confidencialitat de les dades de caràcter personal que ens faciliten a través de la pàgina web, i mitjançant aquesta política, informem l’usuari, en matèria de protecció de dades, així com dels drets que l’assisteixen.

Per això, i en virtut del reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, i en atenció al principi de transparència, posem a la seva disposició informació rellevant sobre el tractament de dades personals, amb la finalitat de donar a conèixer en tot moment, com tractem les dades, amb quina finalitat i els drets corresponents.

Obtenció de les dades:

El RESPONSABLE ha obtingut les dades personals que seran objecte de tractament, a través de diferents Canals:

− Voluntàriament facilitats pel titular de les dades, bé a través de formulari web, correu electrònic, telèfon o contracte, per la sol·licitud de qualsevol tipus d’informació o formalització i/o adquisició de serveis o productes.

− A partir de fonts accessibles al públic i/o registres públics, i sempre que existeixi interès legítim per part del RESPONSABLE per això.

Descripció de la finalitat del tractament:

El RESPONSABLE tractarà les seves dades, amb l’objectiu de respondre a les peticions realitzades a través del present lloc web, a més, si atorga el seu consentiment per l’enviament de comunicacions comercials, promocions i informació del seu interès, se li podrà enviar informació de caràcter comercial i/o publicitari pels canals de comunicació habituals. No obstant això, aquest consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment a través dels mitjans proporcionats a aquesta finalitat.

Tractarem les seves dades per la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal, conforme a la normativa vigent i en funció de la informació facilitada i autorització atorgada.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinguin la relació amb l’entitat, i no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat. Serà conservats conforme als terminis legals establerts i en funció de la finalitat per la qual van ser recavats.

En el supòsit què l’interessat estigui subscrit de forma voluntària a algun tipus d’enviament de comunicacions comercials, newsletter, publicitat, etc. Les dades romandran fins que aquest, tramiti la seva baixa en aquest tipus de comunicacions.

Legitimació

La base per la qual, se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part del RESPONSABLE es troba emparada en:

− La mera sol·licitud per part de l’interessat de qualsevol tipus d’informació.

− Per la possible subscripció per rebre comunicacions comercials mitjançant consentiment exprés.

− Formalització de relació comercial, fruit de l’adquisició de productes i/o serveis.

− Legitimació per execució d’un contracte.

Destinataris

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, el RESPONSABLE no cedirà les dades a tercers, tret que intervingui obligació legal.

En els supòsits que, per la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

Drets

L’interessat, en relació a les seves dades de caràcter personal, pot exercir els drets següents de forma lliure i gratuïta:

− Dret d’accés a les seves dades personals.

− Dret de rectificació de les seves dades personals, quan resultin incomplets o inexactes.

− Dret de supressió de les seves dades personals, quan no sigui necessaris per a les finalitats per les quals van ser recavats.

− Dret de limitació del seu tractament, de totes les dades o en part d’ells.

− Dret a oposar-se al tractament.

− Dret a la portabilitat de les dades.

− Dret a retirar el consentiment prestat prèviament.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut la satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

Autoritat de Control

Si vostè requereix més informació i/o ajuda, a part de la qual nosaltres podem i desitgem proporcionar-li, en matèria de Protecció de Dades, ha de saber que, l’autoritat de control en Espanya que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades, que garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

C/ Jorge Juan Nº 6
28001 Madrid
901 100 099 – 912 663 517
www.agpd.es

Podent contactar també, a través d’aquest formulari.

L’AEPD, informa i ajuda al ciutadà a exercitar els seus drets, així com a les empreses a complir amb les obligacions que estableix la Llei.

Com a titular de les seves pròpies dades, l’AEPD tutela l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, quan no han sigut adequadament atesos. I garanteix el dret a la protecció de dades, davant d’actuacions que puguin ser contràries a la llei.